Služby

K dodávaným produktom zabezpečujeme našim zákazníkom komplexné služby v rozsahu:

technický návrh a projekcia
dodávka zariadení a technológií
montáž
záručný a pozáručný servis
prevádzkovanie

Našou snahou je mať na zreteli individuálne požiadavky ako aj optimálne technické a ekonomické riešenie pre našich zákazníkov, aby sme im pomohli minimalizovať investičné a prevádzkové náklady.

Vybrané projekty

Potrebujete radu, informáciu, cenu? +421 908 216 532