retenčné nádrže

Retenčné nádrže

Retenčná nádrž (RN) sa používa na krátkodobé zadržanie väčšieho množstva odpadovej dažďovej vody počas prívalových dažďov.

Zadržaná dažďová voda vyteká z retenčnej nádrže do kanalizačnej siete alebo do málo vodnatého recipientu s cielene regulovaným odtokom. Na reguláciu množstva odtekajúcej vody sa v mieste odtoku z retenčnej nádrže inštaluje regulátor prietoku alebo potrubie menšej dimenzie ako je dimenzia prítokového potrubia. Retenčná nádrž takto zabraňuje vytvoreniu prívalovej vlny a preťaženiu kanalizačnej siete.

Použitie
na zadržanie a regulovaný odtok prívalovej dažďovej vody zo spevnených plôch, ciest, parkovísk, obytných zón, priemyselných a logistických areálov
Technický popis

Dodávame prefabrikované železobetónové retenčné nádrže z vodostavebného betónu C 30/37 alebo C 35/45 kruhového alebo obdĺžnikového pôdorysu, podľa normy STN EN 206. Pre dosiahnutie požadovaného užitočného objemu je možné kombinovať viacero typov nádrží. Do retenčnej nádrže sa vstupuje cez vstupný komín, ktorý je zložený zo šachtových skruží a liatinového poklopu triedy zaťaženia A150 – D400.

Montáž

Retenčná nádrž sa montuje pomocou autožeriavu do pripraveného výkopu na vodorovný podkladový betón s pieskovým lôžkom. Hrúbka podkladového betónu je navrhovaná statikom pre každý objekt individuálne. V prípade vysokej hladiny spodnej vody je nutné retenčnú nádrž ukotviť.

Servis a údržba

Pre zabezpečenie dlhodobej funkčnosti je potrebné dodržiavať prevádzkový poriadok, retenčnú nádrž pravidelne kontrolovať a podľa potreby čistiť.

Vybrané projekty

Retenčná nádrž

1
Nádrž
2
Nádrž
3
Nádrž
4
Nádrž
5
Vstupný otvor v stropnej doske

Legenda

1. Železobetónová nádrž
2. Železobetónová nádrž
3. Železobetónová nádrž
4. Železobetónová nádrž
5. Vstupný otvor v stropnej doske

Potrebujete radu, informáciu, cenu? +421 908 216 532