O firme

 

Naša spoločnosť vznikla ako reakcia na neustále rastúci trend ochrany životného prostredia. Ponúkame komplexné služby v oblasti čistenia odpadových vôd. Sústreďujeme sa na efektívne spracovanie a následné využitie dažďových, splaškových a priemyselných odpadových vôd.

V oblasti spracovania a čistenia odpadových vôd zabezpečujeme:

technický návrh a projekciu
dodávku zariadení a technológií
montáž
záručný a pozáručný servis
prevádzkovanie

nasledovných zariadení:

odlučovačov ropných látok (ORL)
lapačov tukov (LT)
lapačov škrobu (LS)
čerpacích staníc (ČS)
čistiarní odpadových vôd (ČOV)
automatických tlakových staníc (ATS)
akumulačných nádrží (AN)
retenčných nádrží (RN)
vodomerných šácht (VS) a armatúrnych šácht (AS)

Nami ponúkané produkty a technológie sú certifikované Technickým a skúšobným ústavom stavebným (TSÚS, www.tsus.sk) a spĺňajú najprísnejšie slovenské a európske normy.

Naše riešenia čistenia odpadových vôd

vychádzajú z dlhoročných skúseností našich odborníkov
zohľadňujú individuálne požiadavky našich zákazníkov
majú na zreteli optimálne ekonomické a technické riešenie pre zákazníka
dbajú na ochranu životného prostredia a zachovanie prirodzeného cyklu vody v prírode.

Cieľom našej spoločnosti je uspokojovať požiadavky našich zákazníkov tak, aby sme si získali ich vernosť a odporučili nás ďalším klientom.

Vybrané projekty

Potrebujete radu, informáciu, cenu? +421 908 216 532