Lapače škrobu a šupiek

Odlučovače škrobu a šupiek / Lapače škrobu a šupiek

Odlučovač škrobu a šupiek / lapač škrobu a šupiek (LS) je zariadenie určené na odlúčenie a zachytávanie škrobu a šupiek z odpadových vôd pri spracovaní zemiakov, obilia a strukovín. Zemiaky, obilie a strukoviny majú vnútri buniek uložený škrob vo forme granúl. Pri procese lúpania sa granule škrobu roztrhnú a sú vyplavené do odpadovej vody. Zemiaky obsahujú približne 20-30% škrobu. V odpadovej vode je obsah škrobu v závislosti od množstva spracovaných zemiakov od 2 do 5%. Škrob sa usádza na stenách odpadového potrubia, čo vedie k jeho zaneseniu a postupnému upchatiu. Pre tento účel dodávame odlučovače škrobu a šupiek / lapače škrobu a šupiek (LS).

Použitie

Na odlúčenie škrobov z odpadových vôd:

pri výrobe halušiek, zemiakových a múčnych jedál
pri výrobe zemiakových lupienkov, hranoliek, krokiet
v konzervárenskom priemysle

Technický popis

Lapač škrobu a šupiek (LS) je konštrukčne riešený ako jednoliata železobetónová nádrž z  vodostavebného betónu. Vstup je riešený cez dva vstupné otvory v zákrytovej doske. Vo vnútri nádrže je namontované technologické vystrojenie. Odlučovače škrobu a šupiek pracujú na gravitačnom princípe. Zariadenie LS pozostáva z dvoch komôr. Prvá komora slúži k zachytávaniu šupiek a ostatných hrubých nečistôt. Druhá, sedimentačná komora slúži na gravitačné odlúčenie škrobu z odpadovej vody.

Typ lapača tukov a šupiek Prietok [l/s] Množstvo zemiakov [kg/h] Počet porcií [1 deň]
LS 1 1,0 500 1500
LS 2 2,0 1000 3000
LS 3 3,0 1500 4500
Montáž

Odlučovač škrobu a šupiek sa montuje  pomocou autožeriavu  do pripraveného výkopu na vodorovný podkladový betón s pieskovým lôžkom. Hrúbka podkladového betónu je navrhovaná statikom pre každý objekt individuálne. V prípade vysokej hladiny spodnej vody je nutné nádrž lapača škrobov ukotviť.

Servis a údržba

Pre zabezpečenie dlhodobej funkčnosti zariadenia LS je potrebné dodržiavať prevádzkový poriadok, odlučovač škrobu a šupiek pravidelne kontrolovať a podľa potreby čistiť.

 

Vybrané projekty

Lapač škrobu a šupiek

1
Vtokové potrubie
2
Odtokové potrubie
3
Komora na zachytávanie škrobu a šupiek
4
Komora na zachytávanie škrobu a tuku
5
Vstupný otvor
6
Vstupný otvor

Legenda

1. Vtokové potrubie
2. Odtokové potrubie
3. Komora na zachytávanie škrobu a šupiek
4. Komora na zachytávanie škrobu a tuku
5. Vstupný otvor
6. Vstupný otvor

Potrebujete radu, informáciu, cenu? +421 908 216 532